Ballongfigurer - instruktioner och första ballongbilder på Estelle!

Twisted Balloons 2011 Estelle!

De här instruktionerna är kursmaterial för Presidentens Katters Ballongkurs. Användning av dessa instruktioner utan tillstånd är förbjudet! Kopiering av materialet är förbjudet! Fråga om tillstånd för användning av materialet via e-post! via e-post!

Nedan hittar Ni instruktioner till att göra svärd, hund, kors, papegoja och spindel figurer. I kapitlet grundtekniker beskrivs länksnurrning och ”pinchtwist” (klämsnurrning). Om Ni vill ha ytterligare instruktioner beställ Presidentens Katters instruktionshäfte för luftballongskursen där det ingår flere figurer. Instruktionshäftet kostar 100 kr. och kan beställas via e-post!

GRUNDTEKNIK – LÄNKSNURRNING:

Ta ballongen och gör en ca 15 cm länk, en U-formad ”länk/krök”. Tag sedan tag i länken med höger hand och snurrar ca 3 varv. Släpp länken aningen löst när du snurrar.

GRUNDTEKNIK - ALLMÄNT:

Börja göra ballongen från ”knutens ända” för att gå vidare mot ballongens ofyllda del! Du kan även dra/stretcha ballongen en aning före du fyller den med luft. Ballongen skall inte fyllas helt och hållet, utan varje figur har varierar för hur mycket luft den fylls med. Det är väldigt noga med hur mycket ballongen fylls med, var noga!
Svärd

Vanligt svärd med två fästen:

Av svärden finns det två modeller, vanlig och stilig, vilken vill du ha?

 1. blås upp ballongen så att den är nästan full, lämna ouppblåst ca 5 cm. Gör en knut.
 2. gör en 10 centimeters ballong (=”handtag”)
 3. gör en ca. 15 centimeters länksnurrning (=”1. svärdets fäste”)
 4. gör den andra handtaget med länksnurrning (=”2. svärdets fäste”)
 5. svärdet är färdigt! Håll ballongen rakt så att länksnurrningarna pekar ut åt sidorna.
 6. om svärdbladet blir snett, böj svärdbladet så att det blir rakt
Julgran!

Hund / Pudel:

Hund/Pudel
Med pudeln kan du leka som med vilken som helst riktig hund, du kan mata den, paja den, mata den, men för den inte för att vaccineras!
 1. blås upp ballongen så att den är nästan full, lämna ouppblåst ca 20 cm. Gör en knut.
 2. gör en 2 centimeters ballong (=”nos”)
 3. gör en 2 cm boll, 3 cm ballong och en 2 cm boll, (=”öra, huvud, öra”)
 4. snurra ihop dem, vid nosen och ballongens ända
 5. gör en 3 cm ballong (=”hals”)
 6. gör en 6 cm ballong (=”främre ben”), gör en 2 cm ballong (=”framtass”), gör en 2 cm ballong (=”framtass”) och gör en 6 cm ballong (=”främre ben”)
 7. snurra frambenen ihop vid halsens och ballongens ända
 8. gör en 10 cm boll (=kropp / matförråd / mage”)
 9. gör bakfötterna och tassarna som frambenen och tassarna av bollar som är: 6 cm, 2 cm, 2 cm och 6 cm.
 10. snurra bakbenen ihop
 11. på ballongen blir ofylld stump kvar. Nu kan du lägga svansen upp i luften genom att dela på luften i svansen.
  Gör det genom att lägga höger hand mitt på svansen och med fingrarna klämma/pressa luften upp till ändan på svansen.
  Då blir det ofyllda stället mitt på svansen och du får en stilig pudelsvans.
På det här sättet kan du vifta på svansen tex. genom att hålla i svansen nertill då du ger ballongen till barnen.
Du kan även stretcha på svansen, den håller bra!

Katt:

Katt

Hälsä Miska och Rontti!
 1. blås upp ballongen så att den är nästan full, lämna ouppblåst ca 10 cm. Gör en knut.
 2. gör en 3 centimeters ballong (="nos")
 3. gör två en 6 centimeters bollar (="öron"), snurra ihop dem
 4. gör en 2 centimeters ballong (="hals")
 5. gör två 6 centimeters bollar (="frambenen") och snurra ihop dem
 6. gör en 20 centimeters ballong som kropp
 7. gör bakfötterna som frambenen, gör two en 6 centimeters bollar, snurra ihop dem
 8. böj svansen lite så att det blir kurva

Mus:

Mus
Den här mössen har ätit på min gitarr, det är ju ett hål i min gitarr!
 1. fyll en ballong till ca 20 cm, gör en knut.
 2. gör en 3 centimeters ballong (="nös")
 3. gör two en 3 centimeter bollar (="öron") och snurra ihop dem
 4. gör en 2 centimeters ballong (="hals")
 5. gör två en 3 centimeters bollar och snurra ihop dem ("frambenen")
 6. gör en 3 centimeters ballong som kropp
 7. gör bakfötterna som frambenen, snurra två en 3 centimeters bollar ihop
 8. mus får en stilig svans! på ballongen blir liten ballong och lång ofylld stump kvar!
Jultomte!

Hare / Kanin:

Hare / Kanin / Fälthare
Jag kan göra många olika ballongfigurer, hare, kanin ... eller fälthare!
 1. blås upp ballongen så att den är nästan full, lämna ouppblåst ca 6 cm. Gör en knut.
 2. gör en 3 centimeters ballong (="nös")
 3. gör två en 10 centimeters bollar och snurra ihop dem (="öron")
 4. gör en 3 centimeters ballong (="hals")
 5. gör två 8 centimeters bollar och snurra ihop dem (="frambenen")
 6. gör en 15 centimeters ballong som kropp
 7. gör bakfötterna längre än frambenen
 8. gör två 12 centimeters bollar och snurra ihop dem (="bakfötterna")
 9. Haren är bäst om den har liten ballong (ca 1-2 cm) som svans
 10. ställä bakfötterna mellan frambenen

Giraff:

Giraff
 1. blås upp ballongen så att den är nästan full, lämna ouppblåst ca 10 cm. Gör en knut.
 2. gör en 3 centimeters ballong (="nös")
 3. gör två en 3 centimeters bollar och snurra ihop dem (="öron")
 4. gör lång halsen! gör 15 centimeters ballong (="hals")
 5. gör frambenen längre än bakfötterna, gör två 12 centimeters bollar och snurra ihop dem (="frambenen")
 6. gör en 10 centimeters ballong som kropp
 7. gör bakfötterna korta än frambenen
 8. gör två 8 centimeters bollar och snurra ihop dem (="bakfötterna")
 9. på ballongen måste blir liten ballong kvar som svans

GRUNDTEKNIK – ”PINCH TWIST (klämsnurrning):

I en Pinch twist (klämsnurrning) snurrar man tex. ihop 3 centimeters ändor av en ballong! Den här tekniken används tex. för att göra öron på en figur, i bokstäver, vid dekorering av ballongen eller när man skall dela/klippa av en del av ballongen. Gör en 3 cm snurrning på ballongen, tag i ballongen med högra handens ”pekfingertumme grepp”, kläm/pressa ihop och dra lite i ballongen och snurra sedan delen ca 3 varv. Du kan hjälpa till med vänsterhand genom att aningen pressa ihop ballongens ändor. Pröva Pinch twist på tex. på Pudeln och gör ett nytt utseende till den redan bekanta Pudeln. Gör en vanlig Pudel men gör den med pinch twist på huvudet så att hunden får öron. Tex. Björn- eller Grisöron görs med en Pinch twist.

Kors:

Kors
 1. blås upp ballongen så att den är nästan full, lämna ouppblåst ca 20 cm. Gör en knut.
 2. gör en 2 cm boll med Pinch twist
 3. gör en 2 cm boll till med Pinch twist
 4. gör en 2 cm boll
 5. gör 5 boll länkkar: 10 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm och 10 cm
 6. snurra ballongens delar (de delar du nyss gjorde i punkt 5) ihop, den första och den sista ihop
 7. snurra ca 6 gånger ihop de 2 cm bollar som är längst ut till kanterna med Pinch twist
 8. spräck den mittersta 2 cm bollen så får du korsets spetsar att lossna från varandra
 9. gör en 15 cm boll
 10. gör en 2 cm boll med Pinch twist
 11. gör en 2 cm boll till med Pinch twist
 12. spräck de delar på ballongen som är överlopps
Under kursen lär vi oss även att göra ett stort kors av två ballonger
En vink för att göra stort kors: det behövs två Pinch twistar vid ballongernas skarv för att göra stadiga korsspetsar!

Papegoja, vanlig

Papegoja
Går även som hatt!

 1. blås upp ballongen, lämna ouppblåst ca 6 cm. Gör en knut.
 2. gör en 2 cm boll (=”näbb”)
 3. tag i ballongens knut och dra den nedåt ca 6 cm och snurra fast knuten i ballongen (=”huvudet är färdigt”)
 4. tag i ballongens andra ända och placera ballongens ända bredvid huvudet så att det blir ca 15 cm kvar av ballongen, snurra fast ballongens ända till halsen.
 5. placera ballongens ända i cirkelns mitt
 6. gör med vänster hand 3 bollar ca 4 cm nedan om halsen och snurra papegojans överkropp med höger hand
 7. placera papegojan antingen så att den blir i cirkelns mitt eller så att cirkeln blir till en hatt på huvudet och papegojan blir sittande på ringens yttre kant!

Romantiska Duvor:

Romantiska Duvor!
På bröllop - snygga present !

 1. blås upp ballongen, lämna ouppblåst ca 10 cm. Gör en knut.
 2. gör en 10 cm boll (=”stjärt”)
 3. gör två en 10 centimeters bollar och snurra ihop dem
 4. gör en 10 centimeters ballong och ställä den bredvid två 10 cm bollar
 5. dra den 10 centimeters bollen igenom de, snurra två 10 cm bollar i detsamma
 6. den här kroppen är allmänt tex. till fågel, gris, dinosaurus...
 7. gör två 3 centimeters bollar, hålla i bollar
 8. gör två en 10 centimeters bollar och snurra ihop dem
 9. gör en 10 centimeters ballong och ställä den bredvid två 10 cm bollar
 10. dra den 10 centimeters bollen igenom de, snurra två 10 cm bollar i detsamma
 11. ballongens ända är som stjärt till andra duva, nu du har två duvor, som du måste snurra ihop
 12. snurra två stjärtar ihop
Vink:
Blås upp andra ballongen, lämna ouppblåst ca 3 cm. Gör en knut. Knyt med en dubbelknut ballongens ändor ihop (knut- och toppända) då får du en stor cirkel av ballongen. Snurra andra duvas stjärt till den stor cirkel. Placera duvor antingen så att de blir i cirkelns mitt.

Blomma - av två ballonger:

Blomma
När har du senast fört hem en blomma?
 1. blås upp en gul ballong helt full, gör inte genast en knut.
 2. släpp ordentligt med luft ur ballongen, gör nu en knut.
 3. knyt med en dubbelknut ballongens ändor ihop (knut- och toppända) då får du en stor cirkel av ballongen.
 4. sök upp ballongens mitt och gör en länksnurrning, nu är ballongen som en stor länkkorv!
 5. tag i ballongen med bägge händer och kläm/forma med pekfinger- tumgrepp ballongen till 3 jämna delar.
 6. snurra den mittersta delen många gånger, ca 6 – 10 gånger, du har nu delat ballongen i 6 jämt fördelade delar.
 7. placera delarna till ett ”dragspel” dvs. på rad, placera de minsta delarna intill varandra (3st)
 8. pressa ballongens ändor ihop, används fast din fot till hjälp så att du pressar ballongen ändor ihop mot din fot.
 9. sedan snurrar du någondera av ballong knippena 2-3 gånger så att vi blommans kronblad färdiga.
 10. om ballongen i det här skedet går sönder har den antagligen för mycket luft, släpp ut mera luft ur ballongen fören du gör knuten i punkt 2.
 11. i det här skedet märker du även om du även om du gjorde de 6 bollarna helt i samma storlek.
 12. ta en ballong till (grön) och fyll den nästan full, lämna ouppblåst ca 4 cm, gör en knut.
 13. gör en liten boll i ballongens ”knutända”, ca 3-4 cm.
 14. placera den lilla bollen på den gula blommans mitt
 15. ordna den gula blommans kronblad til en snygg blomma
 16. gör till den gröna ballongen ännu två blad med två ”Pinch twist”:
 17. lämna på den gröna ballongen aningen längd för stjälken fören du gör en Pinch twist för stjälken
 18. gör sedan en länksnurrning (ganska liten till att börja med)
 19. gör sen en länk snurrning till och placera bladen som på bilden
 20. på den gröna ballongen blir det ganska mycket stjälk kvar, du kan tex.:
 21. göra en tredje länk snurrning eller
 22. göra en stor länk av den resterande stjälken med vilken du kan placera blomman på bordet eller använda den som hatt!
 23. om du vill kan du göra flera flere blommor och göra en blombukett av dem, det blir stiligt!
 24. bind/knyt ihop blommorna med en tom ballong eller med en nästan helt fylld ballong!

Spindel:

Spindel
Imse Vimse Spindel klättra upp för trån, ner kommer regnet spola spindeln bort…
 1. den här figuren görs av flere olika ballonger, du behöver tex. En svart- och 3 lila/gredelina ballonger
 2. fyll den svarta ballongen, lämna ofyllt ca 4 cm. (släpp ut lite luft om du gör figuren för första gången) Gör en knut.
 3. knyt ihop ballongens ändor ihop (knut- och toppända) så du får en stor cirkel av ballongen.
 4. sök upp ballongens mitt genom att böja den och gör en snurrning så du får två lika långa bollar/ballonger
 5. dela upp de här två bollarna med en snurrning i tre delar enligt följande: gör en snurrning ca 8 cm från ballongen övre ända (spindelns ögon/käke) och
 6. en snurrning till som delar den resterande delen av ballongen till två lika stora delar (spindelns kropp)
 7. placera de lika stora delarna bredvid varandra och rulla ihop dem så att de du får spindels kropp av dem som består av 4 delar och i ändan av den blir en 8 cm del (ögon och käk från punkt 5)
 8. ta 3 lila/gredelina ballonger och fyll dem, lämna ca 4 cm ofyllt
 9. sök upp ballongernas mittpunkt och snurra ihop ballongerna vid mittpunkten (spindelns ben)
 10. dra benen igenom den svarta ballongen (spindelns kropp) så att du lämnar två svarta ballonger/delar under benen och två svarta ballonger/delar ovanför benen
 11. placera de lila ballongernas mittpunkt vid mitten av spindelns kropp, placera de lila ballongerna bredvid varandra
 12. slutför benen med att gör en länksnurrningar på benens mitt genom att göra en U formad länk och där gör du en snurrning!
 13. Spindeln är färdig!

Hjulben (Roadrunner):

Hjulben (Roadrunner)
 1. den här figuren görs av flere olika ballonger, du behöver tex. 2 gröna, 2 orange och en vit ballong
 2. fyll den gröna ballongen, lämna ca 4 cm ofyllt. Gör en knut
 3. gör 3 st 10 cm bollar
 4. snurra/knyt ihop de två sista bollarna och dra den första bollen igenom de ihop knutna bollarna så du får tre bollars knippe/bunt
 5. fyll den vita ballongen till ca 12 cm, gör en extra knut vid 12 cm, dvs. du ”stänger av” luften vid ca 12 cm
 6. dela ballongen i två 6 cm delar och knyt ihop dem (vid bägge knutar) så får du ögonen till figuren
 7. gör till den gröna ballongen en 3 cm boll och en 6 cm boll
 8. för den gröna ballongens 6 cm boll igenom den vita ballongens ögon
 9. fyll den andra gröna ballongen, lämna ca 4 cm ofyllt (släpp ut lite luft om du gör figuren för första gången). Gör en knut
 10. knyt ihop ballongens ändor ihop (knut- och toppända) så du får en stor länk av ballongen.
 11. sök upp ballongens mitt genom att böja den och gör en snurrning så du får två lika långa bollar/ballonger
 12. dela ballongen änne en gång på mitten och gör en snurrning på mitten
 13. placera de lika stora delarna bredvid varandra och rulla ihop dem så får du figurens kropp
 14. ta den första gröna ballongen (som har ögon) och gör en 3 cm boll i ändan av den
 15. snurra ihop den här ballongen med kroppens enda och placera den gröna ballongens hals IN i kroppen så att den först böjs ner och stiger sen upp i andra ändan
 16. ta den orange ballongen (benen) och fyll den, lämna ofyllt ca 4 cm. Gör en knut
 17. gör en 2 cm boll och efter det en ca 15 cm länk snurrning så att du får ett ben
 18. pressa luft till ballongens andra ända och gör ett ben som i föregående punkt.
 19. placera fötterna på plats genom att trä igenom benen på över den första gröna ballongen och under kroppen (dra halsen aningen under kroppen om så behövs)
 20. snurra ihop benens 2 cm bollar så att benen/fötterna hålls ihop, vrid benen/fötterna i rätt riktning
 21. forma din Roadrunner aningen så att den får bra hållning. Dra halsen upp och skuffa fötterna aningen in i/mot kroppen
 22. ta den andra orange ballongen (näbb) och fyll den, lämna ca 15 cm. Gör en knut
 23. gör två ca 10 cm länk snurrningar och av resten av ballongen en stor länk snurrning som du avslutar mittemellan den första länken
 24. placera ballongen så att de två första länkarna är på sidorna och den stora länken i mitten, spänn till den stora länken lite så att näbben böjs snyggt!
 25. lämna ballongens ofyllda del till en tunga på den stora länkens under- och insida
 26. placera näbben på plats genom att aningen lyfta ögonen och placera sen näbben i rätt ställning
 27. Din Roadrunner är nu färdig!
 28. Du kan ännu göra en stjärt åt figuren av en grön ballong, fyll den nästan full och dela in den i 3 delar och knyt ihop dem. Spänn stjärten aningen vid den S formade kurvan och placera stjärten på plats genom att fästa den vid ballongen vid kroppens slutända!

Instruktionerna sammansatta av: Valto Savolainen / Presidentens Katter. Kopiering av instruktionerna förbjudet!

Tillbaka till sidan: Pressan Katit på Svenska

Presidentens Katter barn konsert 2011!

Kolla Stora ballonger Kalle Anka med hjärtta Presidentens Katter